Traumaanpassad Yoga, Grundutbildning (TAY-70) 

Grundutbildning 70 tim, för yogalärare och yogaerfarna personer, terapeuter, lärare, kuratorer och andra yrkesgrupper som arbetar med psykisk ohälsa.​​ En utbildning som går igenom omfattande traumateori och trygga kroppsbaserade metoder vid vanliga symptom vid traumatisk stress. (Personer som arbetar inom institutioner, vården eller skolan utan yogavana se: vård&institutioner)

Grundutbildningen på 70 tim (TAY-70) ger en fördjupad förståelse inom TAY- metodik och pedagogik, traumateori och kroppens biologi för att på ett tryggt sätt kunna guida och skapa stressreducerande klasser utan att förvärra eventuella symptom deltagare i öppna yogaklasser kan bära på. Utbildningen passar yogalärare och klinisk personal med yogavana. Efter genomförd utbildning får du förtur och behörighet till påbyggnadsmoduler och uppföljningskurser. Kursen går över tre helger med en förberedande litteraturlista samt praktiskt hemarbete mellan modulerna. Tre omfattande manualer med teori, övningar och program ingår i utbildningen. (Se information om del 2 nedanför.)

Observera att utbildningen inte förbereder dig att arbeta behandlande. detta är inte en terapeutisk utbildning. Det är viktigt att du som går utbildningen inte har pågående PTSD, panikångest eller andra psykiatriska diagnoser, vissa delar av materialet kan vara triggande.

Nordens första 300 tim utbildning inom Traumaanpassad Yoga (TAY- 300) Se datum längre ned

Fördjupningsutbildningar efter grundutbildningen bygger på med tre delar, alla med tre helger och hemuppgifter (inklusive grundutbildning- fyra delar). Modulerna upp till 300 timmar kan genomföras i eget tempo, det tar ca 1,5 år med handledning för att bli certifierad Traaumaanpassad Yogalärare. Detta är en praktiskt inriktad fortsättningsutbildning med trygga kroppsbaserade metoder, mindfulness och pedagogik för vanligt förekommande samtidiga diagnoser vid komplext PTSD.  Klientuppgifter med skattningsinstrument före/efter klasser samt tekniker för egenvård och självobservationer mellan modulerna.

Du arbetar med deltagare som du redan känner och som inte bär på psykisk ohälsa om du inte redan är utbildad terapeut eller psykolog under klientuppgifterna. Skattningarna är enbart ägnade som reflektioner och återkoppling för dig och dina deltagare. I grunden krävs minimum 200 tim yogalärarutbildning för att efter avklarad utbildning kunna namnge sig som Traumaanpassad Yogalärare. Omfattande utbildningsmaterial och handledning gällande yogans effekter ingår i utbildningen.

Efter utbildningen kan du erbjuda trygga och gynnsamma traumaanpassade yogaklasser för personer som går i professionell behandling och som önskar att ha yoga som ett stöd i livet och för att underlätta kognitiva behandlingsformer genom stabilisering. Utbildningen ger dig en fördjupad kunskap om hur yoga och mindfulness kan finnas som stöd i livet och att även arbeta med privata klasser och i samarbete med andra behandlare där klienten önskar att utöva yoga på ett tryggt sätt för öka närvaron och stärka nervsystemet.

(Utbildningen förbereder dig inte för att utbilda andra inom TAY)

Inget terapeutiskt resultat utlovas i våra interventioner, yoga ersätter aldrig annan behandling eller medicinering.

Observera att utbildningen inte förbereder dig att arbeta behandlande. detta är inte en terapeutisk utbildning.

NYHET!

Du som har gått grundutbildningen kan välja att delta i enskilda moduler och senare tillgodoräkna dig timmarna för en framtida 300 tim diplomering. Priset blir då högre än om du bokar alla moduler per del samtidigt, egna hemuppgifter ges ut för att uppfylla timmarna mot slutgiltiga diplomeringen. Pris per modul om du tänker gå enstaka helger: 3300 kr

trauma modul 2 jpg.jpg
shutterstock_1110667391.jpg

TRAUMAANPASSAD YOGA & KROPPSBASERADE METODER

Grundutbildning

70 tim (TAY-70)

2022 VT - i Askersund eller via zoom

Modul 1: 5-6 Februari

Modul 2: 5-6 Mars

Modul 3: 23-24 April

2022 HT- Askersund eller via zoom

Modul 1: 5- 6- November

Modul 2: 10-11 December

Modul 3: 21-22 Januari (2023)

Grundutbildning i tre moduler för yogalärare och yogaerfarna terapeuter, lärare, kuratorer och andra yrkesgrupper som arbetar med psykisk ohälsa.

(Om du inte har yogaerfarenhet och arbetar inom en institution eller vården se fliken: Vård & Instutioner)

En utbildning som går igenom omfattande traumateori och trygga kroppsbaserade metoder för vanliga symptom vid traumatisk stress.
Efter genomförd utbildning får du förtur och behörighet till påbyggnadsmoduler och uppföljningskurser.
Kursen går över tre helger med en förberedande litteraturlista samt praktiskt hemarbete mellan modulerna.
Tre omfattande manualer med teori, övningar och program ingår i utbildningen.

Beräknad tid för hemarbete, redovisningar via litteraturlista, och praktiska hemuppgifter ca: 20 tim

Program för egenvård med utvärdering: 10 tim

Utbildningsdagar:  40 tim 

Obs! Det är viktigt att du som går utbildningen inte har pågående PTSD, panikångest eller andra psykiatriska diagnoser, vissa delar av materialet kan vara triggande.

Innehåll:

MODUL 1- Traumateori

 • Vad är ett trauma?

 • Olika diagnoser så som utvecklingstrauma, PTSD och Komplext trauma

 • Vad är Fight/Flight/Freeze/Kollaps/ Behaga responser?

 • Vanliga symtom och samtidiga sjukdomstillstånd

 • Traumats biologi , autonoma nervsystemet, vagusnerven, signalsubstanser

 • Vanliga responser och reaktioner

 • Toleransfönstret och Polyvagal teori

 • Vad sker i hjärnan?

 • Traumatisk stress och COVID

MODUL 2- Trauma, mindfulness och yoga

 • Vad är Traumaanpassad yoga (TAY)?

 • Enkla autonoma regleringstekniker för olika symptom

 • Anpassade andningsövningar

 • Hur man undervisar avslappning

 • Program för personer med begränsad rörelseförmåga

 • Traumaanpassad pedagogik och metodik

 • Forskning- Kroppsbaserade metoder och PTSD

 • Fysiska program skapade för att stärka kroppen och hjärnans biologi

 • Kunskaper om hur man skapar ett TAY-program

 • Traumaanpassad yoga, ursprung och teori

 • Yogans filosofi som stöd

MODUL 3-  Rörelse, dans, teater och rytmik

 • Dans och rörelse som terapeutiskt stöd vid trauma

 • Psykologisk och biologisk effekt

 •  Läran om kroppsspråk, gemenskap, rytm, uttryck, kroppsmedvetenhet

 • Eget skapande 

 • Rörelser och metoder för barn och vuxna

 • Biologi och effekt. Varför är rörelse, dans och rytmik ett viktigt komplement?

 • Skapa trygga klasser för barn och vuxna?

För att fullgöra utbildningen krävs 100% närvaro samt godkänt teoretiskt och praktiskt prov.

 

Plats: Digitalt via zoom

Plats: Sjöängens kulturhus, Askersund

Lördag:

Tid: 09-17

Söndag:

Tid: 09-16

Utbildare: Josefin Wikström

Pris: 9500 kr exklusive moms 25%

Anmälningsavgift: 3500 kr

Kursmaterial: Tre tryckta manualer inklusive porto tillkommer på kostnaden med 250 kr.

Anmälan: Skriv en kort beskrivning om dig, ditt arbete, dina yogaerfarenheter och varför du vill gå just den här utbildningen till: josefin@prisonyoga.org

Utbildare: Josefin Wikström

Föreläsare: 

Observera att kursen inte gäller som Yogaterapiutbildning/Trauma sensitiv yoga utan enbart som stöd och samarbete med annan verksamhet och etablerad terapi från sakkunniga. För Yogalärare som inte har terapeutisk utbildning ges kunskapen att arbeta efter Traumaanpassade linjer och skapa trygga klasser därefter, men inte att sätta upp och namnge klasserna som Terapeutisk/Traumasensitiv yoga.

Du behöver ha tidigare yogaerfarenhet och kunskap om yogans metoder om du arbetar som terapeut eller inom sjukvården och skolan.

 

Anmälan är bindande, kursavgiften är ej återbetalningsbar efter 30 dagar innan kursstart men kan bytas mot ny deltagare. Vid sjukdom erbjuds möjligheten att delta vid nästa kurstillfälle.

Pris;

9500 kr (ex. 25% moms) + 250 kr (+100 kr porto vid zoomdeltagande) för kursmaterial

shutterstock_1714751701.jpg

FORTSÄTTNINGS-UTBILDNING, DEL 2.

Traumaanpassad Yoga som Terapeutiskt stöd

60 TIM

(TAY-130)

2022 

Modul 1: 21-22/5

Modul 2: 20-21/8

Modul 3: 15-16/10

Fortsättningsutbildning i tre moduler för utbildade TAY-70 deltagare.

En praktiskt inriktad fortsättningsutbildning med trygga kroppsbaserade metoder, mindfulness och pedagogik för vanligt förekommande samtidiga diagnoser vid komplext PTSD.  Klientuppgifter med skattningsinstrument före/efter klasser samt tekniker för egenvård och självobservationer mellan modulerna. Klientuppgifterna sker med personer som inte bär på psykisk ohälsa.
Efter genomförd utbildning får du förtur och behörighet till påbyggnadsmoduler och uppföljningskurser.
Kursen går över tre helger med en förberedande litteraturlista samt praktiskt hemarbete mellan modulerna.
Tre omfattande manualer med teori, övningar och program ingår i utbildningen.

Beräknad tid för praktiska hemuppgifter ca: 13 tim

Program för egenvård med utvärdering: 7 tim

Utbildningsdagar:  42 tim 

Innehåll:

MODUL 1- Kroppsbaserade metoder och mindfulness som stöd vid

Ångestdiagnoser & ADHD

 • Teori och biologi

 • Vad är ångest och när blir det en diagnos?

 • Vad är ADHD?

 • Ångest och ADHD relaterat till trauma

 • Enkla tekniker och gynnsamma program

 • Aktuell forskning

 • Hur kan man skapa och användatrygga metoder och klasser

 • Kontraindikationer och försiktighet

 • Yogans syn på hyperaktivering och koncentrationssvårigheter​

 • Ångest och COVID

MODUL 2- Kroppsbaserade metoder och mindfulness som stöd i det terapeutiska rummet och vid privatlektioner. Trauma, Dissociativ Psykostillstånd och schizofreni.

Traumaanpassad yoga och Mindfulness som stöd vid psykiatriska sjukdomstillstånd samt trygga tekniker vid psykos och schizofreni.

Autonoma och somatiska regleringstekniker.

Lär dig trygga rörelse och mindfulnessbaserade metoder för att stödja andra terapeutiska, medicinska insatser.

 • Hur kroppsbaserade metoder och anpassad mindfulness kan fungera som stöd till annan behandling

 • Teori- Vad är schizofreni och psykos?

 • Biologi och teori

 • Intoning & Spegling

 • Mindfulness som stöd i din roll som terapeut eller vårdpersonal

 • Tekniker för känslomässig reglering

 • Enkla metoder som kan användas i terapirummet

 • Anpassade metoder för vanliga sjukdomstillstånd

 • Arbeta tryggt vid psykos och schizofreni

 • Program för din egen hälsa och egenvård

 • Aktuell forskning

MODUL 3-  Unipolär- Bipolär Depression

 • Hur kroppsbaserade metoder och anpassad mindfulness kan fungera som stöd till annan behandling

 • Vad är depression?

 • Vad är bipolär sjukdom?

 • Depression och dans, rytmik, rörelse

 • Kroppsspråk och kreativt skapande

 • Biologi och teori

 • Dissociation

 • Vad är dissociativ identitetsstörning?

 • EFT- Tapping

 • Hur man anpassar mindfulness som stöd vid Unipolär/ Bipolär depression

 • Tekniker för känslomässig reglering

 • Enkla metoder som kan användas i terapirummet

 • Arbeta tryggt med en känslig neurobiologi

 • Aktuell forskning

För att fullgöra utbildningen krävs 100% närvaro samt godkänt teoretiskt och praktiskt prov.

 

Plats: Digitalt via zoom, enbart under Covid.

Plats: Sjöängens kulturhus, Askersund

Lördag:

Tid: 09-16

Söndag:

Tid: 09-16

Kursmaterial tillkommer med 250 kr.

Utbildare: Josefin Wikström

Anmälningsavgift: 3500 kr 

Anmälan:  josefin@prisonyoga.org

Utbildare: Josefin Wikström

Föreläsare: 

Observera att kursen inte gäller som Yogaterapiutbildning utan enbart som stöd och samarbete med annan verksamhet och etablerad terapi från sakkunniga. För Yogalärare som inte har terapeutisk utbildning ges kunskapen att arbeta efter Traumaanpassade linjer och skapa trygga klasser därefter, men inte att sätta upp och namnge klasserna som Terapeutisk yoga.

Du behöver ha tidigare yogaerfarenhet och kunskap om yogans metoder om du arbetar som terapeut eller inom sjukvården och skolan.

 

OBS! Anmälan är bindande, kursavgiften är ej återbetalningsbar efter 30 dagar innan kursstart men kan bytas mot ny deltagare. Vid sjukdom erbjuds möjligheten att delta vid nästa kurstillfälle.

Pris:

8900 kr (ex.moms) + 250 kr (+100 kr porto vid zoomdeltagande) för kursmaterial

Yoga Child's Pose

FORTSÄTTNINGS-

UTBILDNING, DEL 3

TAY-300

 2022

Del 3

Modul 1: 12-13/11

Modul 2: 17-18/12           

Modul 3: 14-15/1  2023

Modul 4: 25-26/2  2023

Modul 5: 8-9/4      2023

Praktisk och teoretisk examinering 

Fortsättningsutbildning i fem moduler för utbildade TAY-130 deltagare.

Sista delarna för deltagare som går TAY- 300 tim.  En praktiskt inriktad fortsättningsutbildning med trygga kroppsbaserade metoder, mindfulness och pedagogik för olika folk/yrkesgrupper som upplevt trauma.

Uppsats, klientdokumentation, handledning och praktisk, teoretiskt slutprov genomförs för att genomföra utbildningen.

Filmat material med undervisning lämnas in 1 månad efter sista modul.

Klientuppgifter med skattningsinstrument före/efter klasser samt tekniker för egenvård och självobservationer mellan modulerna. Du arbetar med klienter som inte bär på psykisk ohälsa.

Beräknad tid för hemarbete via litteraturlista, specialarbete med uppsats och klient/undervisningsuppgift ca: 75 tim

Program för egenvård med utvärdering: 10 tim

Handledning: 8 tim

Förberedelse och filming av klasser: 2 tim

Utbildningsdagar:  75 tim 

Efter genomförd utbildning får du förtur och behörighet till fördjupningsmoduler och uppföljningskurser.
Kursen går över fem helger med en förberedande litteraturlista samt praktiskt hemarbete mellan modulerna. 
Tre omfattande manualer med teori, övningar och program ingår i utbildningen.

Innehåll:

MODUL 1-  Kroppsbaserade metoder och mindfulness som stöd vid missbruksbehandling. Trauma, självskadebeteenden och ätstörningar.

Traumaanpassad yoga och Mindfulness som stöd vid missbruksbehandling, självskadebeteenden och ätstörningar.

Lär dig trygga somatiska och mindfulnessbaserade metoder för att stödja andra terapeutiska behandlingsinsatser för att inte förvärra symtom och sjukdomstillstånd.

 • Hur kroppsbaserade metoder och anpassad mindfulness kan fungera som stöd till annan behandling

 • Teori- Trauma & Missbruk som hanteringsmekanism

 • Fördjupning hjärnans synapser och neurobiologi

 • Biologi och teori

 • Mindfulness som stöd i din roll som terapeut eller behandlingspersonal

 • Tekniker för känslomässig reglering

 • Enkla metoder som kan användas i terapirummet

 • Trygga, beprövade metoder

 • Program för din egen hälsa och egenvård

 • Aktuell forskning

MODUL 2- Kvinnor och Trauma

 • Hormonella förändringar

 • Kvinnor och PTSD

 • Sexuellt trauma

 • Förlossningstrauma

 • Gynnsamma övningar för bäckenbottenskador

 • Yoga för menstruationssmärtor

 • TAY- före/efter födsel

 • Depression

 • Psykos

 • Parövningar för barn och mödrar för förbättrad anknytning

 • Yoga & Rörelseprogram för kvinnor i anstaltsliknande miljöer

 • Enkla tekniker och gynnsamma program

 • Aktuell forskning

 • Hur kan man skapa trygga metoder och klasser

 • Kontraindikationer och försiktighet

MODUL 3-  Sekundärt Trauma. Teori: Socialt, generations trauma, 

epigenetik. Compassion Mindset

 • Hur kroppsbaserade metoder, anpassad mindfulness och metoder från Compassion mindset kan fungera som stöd till vårdpersonal och andra som arbetar med trauma

 • Vad är sekundärt trauma?

 • Hur påverkar vår uppväxt och omgivning os

 • Dissociation 

 • Disscociativ identitetsstörning 

 • Vad är generationstrauma?

 • Epigenetik

 • Lär dig att spela in korta stödprogram för sekundärt trauma

 • Fördjupning Polyvagala Teorin

 • Gynnsamma avslappningstekniker

 • Mudra & Yapa- Yoga i händerna

 • Tekniker för känslomässig reglering

 • Enkla metoder som kan användas på pausen i arbetet

 • Compassion Mindset

MODUL 4-  Yoga, Mindfulness & kroppsbaserade metoder för barn och ungdomar som är/varit utsatta för trauma

 • Fördjupning- Utvecklingstrauma och anknytning

 • En hjärna i utveckling

 • Att växa upp i kaos

 • Sociala media- Skam och skuld

 • Mobbing

 • Enkla tekniker och gynnsamma program för hyper/hypoaktiva barn med ångest, ADHD och depressiva symptom

 • Eget skapande- Yoga, Rörelse och rytmik

 • Program för barn och ungdomar vid instutioner

 • Dissociation

 • Barn och ungdomar i socialt utsatta områden

 • Enkla, trygga metoder för terapeutisk rummet och i skolan

 • Kontraindikationer och försiktighet

MODUL 5- "Finding your voice" 

 • Teater och skapande som traumabehandling?

 • Att sätta ord och skapa rörelse för upplevelsen

 • Kreativitet

 • Kreativitet och hjärnan

 • Att använda sina upplevelser för att stödja andra

 • Post traumatic growth, vad är det?

 • Karma Yoga

 • Att använda rösten- Finding your voice

 • Praktiska och teoretiska presentationer och prov

För att slutföra utbildningen krävs 100% närvaro, inlämnad uppsats och klientdokumentationer, inlämnad film på undervisning samt godkänt teoretiskt och praktiskt prov.

 

Plats: Digitalt via zoom, enbart under Covid.

Plats: Sjöängens kulturhus, Askersund

Lördag:

Tid: 09-17 (Modul 4+5 Vissa dagar 09-18)

Söndag:

Tid: 09-17 

Kursmaterial tillkommer med 450 kr.

Utbildare: Josefin Wikström

Anmälningsavgift: 3500 kr 

Uppdelad betalning: Du kan dela upp din betalning och modulerna vid behov. Maila:  josefin@prisonyoga.org

Utbildare: Josefin Wikström

OBS! Anmälan är bindande, kursavgiften är ej återbetalningsbar efter 30 dagar innan kursstart men kan bytas mot ny deltagare. Vid sjukdom erbjuds möjligheten att delta vid nästa kurstillfälle.

Pris:

Modul 1-3 8700 kr

Modul 4-5 4600 kr

Tot: 13 300 kr ex moms + 450 kr kursmaterial (+100kr porto/manual vid zoomdeltagande)