top of page
(TAY) Kroppsbaserade metoder som stöd till behandling 
Anpassade utbildningar, program och digitalt stöd för ungdomsinstitutioner, elevhälsan, psykiatrin, psykologisk behandling, socialtjänsten, missbruksbehandling och HVB-hem.
Ord från deltagare vid utbildningar

”Bra balans mellan teori och praktik. Pedagogiskt upplägg – hur delarna följde på varandra. Djup kunskap som förmedlades på ett bra sätt. Bra engagemang hos kursdeltagarna. Så proffsigt och ett strålande innehåll!”

”Kursen har varit lärorik och insiktsfull. Jag har lärt mig mycket om hjärnan och även om mig själv. Ser fram emot att utveckla kunskapen jag har lärt mig. Jag kan bara säga att det har varit fantastiskt.”

 Deltagare, Grundutbildning 

 • TAY- Yoga som stöd- Rättspsykiatrin

 • TAY- Yoga och kroppsbaserade metoder som stöd till ungdomar inom institutioner och HVB

 • TAY- Stöd vid missbruksbehandling, LVM, 12- stegsprogram

 • TAY- Yoga och Kroppsbaserade metoder som stöd i Barn och- ungdomspsykiatrin, HVB och anstaltsliknande miljöer

 • NYHET 2024: Traumaanpassade Kroppsbaserade metoder inom Socialtjänsten

 • NYHET 2024: TAY- Yoga som stöd vid psykologisk behandling (Information kommer snart)

shutterstock_422298076.jpg

TRAUMAANPASSAD YOGA OCH
KROPPSBASERADE METODER SOM STÖD INOM BARN OCH- UNGDOMSPSYKIATRIN, HVB-hem samt Ungdomsintitutioner

KURSSTART 2023-24

För offert och bokning av personalutbildningar kontakta Josefin Wikström: traumaanpassadyoga@gmail.com

Grundutbildning i tre moduler för personal som arbetar med barn och ungdomar som bär på psykisk ohälsa.

Varmt välkomna till en grundutbildning med forskningsbaserade yoga och kroppsfokuserade metoder som stöd till behandling för barn och- ungdomar.

Traumaanpassad Yoga Sverige (TAY) är en metod som tagits fram som ett tryggt komplement till andra terapeutiska insatser för barn och ungdomar som bär på psykisk ohälsa. 

Vi går igenom pedagogik och metoder från evidensbaserade yogametoder, andningsövningar, mindfulnessövningar och kortare avslappningar som enkla verktyg för att stärka nervsystemet och hjärnans neurobiologi.

Syftet med Traumaanpassad Yoga Sverige (TAY) är att ge personer som arbetar med utsatta barn och ungdomar och som vill ha med yoga i sin verksamhet, kunskaper att arbeta med trygga beprövade metoder. Utbildningen ger även praktiska redskap för hur man hanterar starka känslomässiga reaktioner i enskilda mötet samt betonar vikten av egenvård och återhämtning även för personal. 

Metoderna som används grundas på forskningsbaserade interventioner som rekommenderas av framstående institut gällande yoga och kroppsbaserade metoder som komplementär behandling. 

 • Utbildningen genomförs över tre moduler under 6 månader med ett kortare introduktionsmöte innan kursstart

 • Deltagarna gör enklare praktiska hemuppgifter mellan modulerna som tar ca: 20 tim

 • Under utbildningsdagarna får du lära dig att undervisa enkla metoder som kan användas i gruppsammanhang och som individuellt stöd

 • Ett omfattande kursmaterial med manualer, digitalt videostöd med yogaprogram, teori, metodik, andningsövningar och avslappningstekniker

 • Ett sexveckorsprogram som kan användas som gruppverksamhet 

 • Efter avslutad grundutbildning med 100% närvaro och genomförda hemuppgifter fås ett certifikat på genomförd grundutbildning inom Traumaanpassad Yoga- Barn och Ungdom

Utbildare: Josefin Wikström och Nóra Kerekes (läs mer under fliken: Om oss)

För detaljerat utbildningsinnehåll, offert samt ytterligare information vänligen kontakta; traumaanpassadyoga@gmail.com

Läs mer om pågående forskning; TAY inom BUP i USA: www.yogatocare.com

Pris;

Offert avtalas med enskilda verksamheter

Prisonyoga7.jpg

TRAUMAANPASSAD YOGA OCH KROPPSBASERADE METODER INOM RÄTTSPSYKIATRISK VÅRD SAMT ÖPPEN PSYKIATRIN- VUXNA

KURSSTART 2023-24

För offert och bokning av personalutbildningar kontakta Josefin Wikström: traumaanpassadyoga@gmail.com

Grundutbildning i tre moduler för vårdpersonal som arbetar inom rättspsykiatrisk vård eller öppenpsykiatrin för vuxna.

Varmt välkomna till en grundutbildning med forskningsbaserade yoga och kroppsbaserade metoder som stöd till psykiatrisk vård.

Metoderna grundar sig på de program som ingår i vår nationella forskningsintervention med traumaanpassad yoga som stöd till rättspsykiatrisk vård.

Vi går igenom hur yoga kan fungera som hälsofrämjande insats med metoder och program som tar hänsyn till vanligt förekommande sjukdomstillstånd.

I utbildningen ingår evidensbaserade yogametoder, andningsövningar, mindfulnessövningar och kortare avslappningar som enkla verktyg för att stärka nervsystemet och hjärnans neurobiologi.

 

Under utbildningsdagarna får du lära dig att undervisa yogaklassen som är skapad för forskningsstudien samt gå igenom och ta del av enkla program och yogaövningar som är grundade på terapeutisk yoga som komplementär medicin.

 

Ett omfattande kursmaterial med teori, metodik, positioner och klasser som anpassas efter individuella förutsättningar och behov ingår i kursmaterialet. 

Programmen kommer att finnas tillgängliga som videostöd på en egen videoportal för Rättspsykiatrin via Högskolan Väst. I kursmaterialet ingår även tillgång till att prova Traumaanpassad yoga på yogaplattformen Yogobe. 

Utbildningen ger även praktiska redskap för hur man hanterar starka känslomässiga reaktioner i enskilda mötet samt betonar vikten av egenvård och återhämtning även för personal. 

Metoderna som används grundas på forskningsbaserade interventioner som rekommenderas av framstående institut gällande yoga och kroppsbaserade metoder som komplementär behandling.

 • Utbildningen genomförs över tre moduler under 6 månader 

 • Deltagarna gör enklare praktiska hemuppgifter mellan modulerna som tar ca: 20 tim

 • Under utbildningsdagarna får du lära dig att undervisa enkla metoder som kan användas i gruppsammanhang och som individuellt stöd

 • Ett omfattande kursmaterial med manualer, digitalt videostöd med yogaprogram, teori, metodik, andningsövningar och avslappningstekniker

 • Ett tioveckorsprogram som kan användas som gruppverksamhet 

 • Efter avslutad grundutbildning med 100% närvaro och genomförda hemuppgifter fås ett certifikat på genomförd grundutbildning inom Traumaanpassad Yoga- Psykiatrisk vård

Utbildare: Josefin Wikström och Eva Seilitz

Föreläsare: Nóra Kerekes

(läs mer under fliken: Om oss)

För detaljerat utbildningsinnehåll, offert samt ytterligare information vänligen kontakta; traumaanpassadyoga@gmail.com

Läs mer om pågående forskning; TAY inom Rättspsykiatrin: www.yogatocare.com

Pris:

Offert avtalas med enskilda verksamheter

shutterstock_1714751701.jpg

TRAUMAANPASSADE KROPPSBASERADE METODER SOM STÖD INOM SOCIALTJÄNSTEN

2024

Modul 1: Självstudier via digital plattform.

Modul 2: 12/2 2024 Via zoom

Modul 3: 1-2/4 2024 Askersund eller via zoom

En utbildning för dig som vill lära dig om hur kroppsbaserade metoder kan finnas som stöd i socialt arbete.

Forskning visar att kroppsbaserade metoder är framgångsrika som en del i behandling och förändringsarbete, men också som egenvård för socialarbetaren. 

Socialt arbete innebär dagliga möten med människor som på olika sätt befinner sig i social utsatthet. De flesta bär på olika former av trauma, som är en bidragande orsak till social utsatthet och psykisk ohälsa. 

Trauma påverkar våra beteenden, fysisk och psykisk hälsa, vår biologi och våra möjligheter att känna en känsla av kontroll och sammanhang. I förlängningen påverkar klienternas trauma även den professionella hjälparen.

Kursen syftar till att ge socialarbetare enkla och tillgängliga verktyg som stöd i klientarbetet och för egenvård.

I utbildningen ingår grundläggande traumateori: hur trauma påverkar kroppen, våra beteenden och våra sociala förmågor och vilka biologiska förändringar traumatisk stress innebär för våra hjärnor och nervsystem. 

Vidare ingår traumamedvetet bemötande, forskningsbaserade kroppsbaserade metoder att använda för emotionell reglering, i klientarbetet och situationsanpassat för olika former av psykisk ohälsa och stresshantering. 

Genom att använda oss av och lära ut kroppsbaserade metoder till våra klienter, kan vi tillhandahålla verktyg som kan bidra till ett långsiktigt hållbart förändringsarbete.

 

Vi får även teoretisk kunskap om det sociala arbetets belastningar för socialarbetaren, och kroppsbaserade metoder för att förebygga utmattning, sekundärtrauma och empatitrötthet. 

 • Utbildningen genomförs över tre moduler under 4 månader 

 • Deltagarna gör enklare praktiska hemuppgifter mellan modulerna som tar ca: 20 tim

 • Under utbildningsdagarna får du lära dig att undervisa enkla metoder som kan användas i gruppsammanhang och som individuellt stöd

 • Ett omfattande kursmaterial med manualer, digitalt videostöd med yogaprogram, teori, metodik, andningsövningar och avslappningstekniker

 • Inspelade program för egenvård och stresshantering

 • Efter avslutad grundutbildning med 100% närvaro och genomförda hemuppgifter fås ett certifikat på genomförd grundutbildning 

Utbildare: Josefin Wikström och Eveliina Sinisalo

Föreläsare: Nóra Kerekes och Åsa Forssell

(läs mer under fliken: Om oss)

För detaljerat utbildningsinnehåll, anmälan samt ytterligare information vänligen kontakta; traumaanpassadyoga@gmail.com

Pris:

14 900 kr + 550 kr kursmaterial 

(ex. moms)

bottom of page