top of page
(TAY-V) Kroppsbaserade metoder som stöd till behandling 
Anpassade utbildningar, program och digitalt stöd för ungdomsinstitutioner, elevhälsan, psykiatrin,
HVB-hem och anstaltsliknande institutioner. 

Utbildningar för sjukvårdspersonal och institutioner (TAY-V)

Traumaanpassad Yoga (TAY-V), rörelse och anpassad mindfulness som en hälsofrämjande insats inom vården.  Utbildningar för institutioner, elevhälsan och vårdpersonal med trygga program som tar hänsyn till vanliga psykiatriska sjukdomstillstånd, digitalt stöd och utbildningsmaterial som stöd vid enskilda samtal och i vårdprocessen. 

Våra program är efterfrågade och etablerade inom många verksamheter i Sverige och internationellt. Vi finns bland annat inom Rättspsykiatrin, Tian gruppen Humanas HVB-hem,Vision Omsorg, Barn och-ungdomspsykiatrin BUP, Rise samt tidigare ett omfattande program inom SiS-enheter i Region Väst.

 

 Vi inleder nu ett forskningsprojekt med Barn och-ungdomspsykiatrin vid SUNY Upstate University i New York, USA.

 Personalutbildningar, program och föreläsningar anpassas efter verksamhetens behov.

Specialanpassade utbildningar för personal efter målgrupp och ålder för; Ungdomspsykiatrin, elevhälsan, specialpedagoger, traumabehandlare och psykologer

  • TAY- Yoga som stöd- Rättspsykiatrin

  • TAY- Yoga och kroppsbaserade metoder som stöd till ungdomar inom institutioner och HVB

  • TAY- Stöd vid missbruksbehandling, LVM, 12- stegsprogram

  • TAY- Yoga och Kroppsbaserade metoder som stöd i Barn och- ungdomspsykiatrin

  • TAY- Yoga och Kroppsbaserade metoder inom Socialtjänsten

Ord från deltagare vid utbildningar

”Bra balans mellan teori och praktik. Pedagogiskt upplägg – hur delarna följde på varandra. Djup kunskap som förmedlades på ett bra sätt. Bra engagemang hos kursdeltagarna. Så proffsigt och ett strålande innehåll!”

”Kursen har varit lärorik och insiktsfull. Jag har lärt mig mycket om hjärnan och även om mig själv. Ser fram emot att utveckla kunskapen jag har lärt mig. Jag kan bara säga att det har varit fantastiskt.”

 Deltagare, Grundutbildning 2020. Regionkliniken Säter

Utbildare & Föreläsare 
T-TAY- Rättspsykiatrin
jag 1.jpg

Josefin Wikström

Lic. Yogautbildare

Lic. Yogaterapeut

e-RYT 500

TCTSY-F

_SR09030.jpg

Eva Seilitz

Grundare KrimYoga

Kripalu

Hatha Yoga

Existensiell hälsa

James-Fox.jpg

James Fox
Founding Director
Prison Yoga Project
www.prisonyoga.org

USA
Föreläsning på Högskolan Väst 30/9 2021

20170911_NK.jpg

Gästföreläsare

Nora Kerekes, Professor i medicinsk vetenskap (psykiatri); 

Doktor i neurovetenskap.

image.png

Maria Engdal

Fysioterapeut

Ansvarig inom Rättspsykiatrin

maria.engdal@norrbotten.se 

logo pyp.jpg
Unknown.png

Yoga som stöd inom Rättspsykiatrin/ Öppenpsykiatrin

Nu kör vi igång ett unikt forskingsprojekt för att stödja andra behandlingsinsatser inom Rättspsykiatrin med yoga för psykisk hälsa och stressreducering. Patienterna kommer att delta i yogaklasser eller annan fysisk aktivitet 50 minuter en gång i veckan under åtta Professor Nora Kerekes (som ledde forskningsstudien inom Kriminalvården) är forskningsansvarig.  Josefin Wikström, grundare av Traumaanpassad yoga Sverige, lic utbildare inom yoga, Eva Seilitz (som utvecklat Krimyogan) och Maria Engdal Leg. fysioterapeut från Rättspsykiatriska regionkliniken i Öjebyn är yoga och projektansvariga.

Vi har ett flertal etablerade yogaprojekt inom Rättspsykiatriska regionkliniker; Säter, Vadstena, Sundsvall och Öjebyn. Patienterna och personalen har en gemensam positiv upplevelse från programmen med återkopplingar om en förbättring i den psykiska hälsan och ökad förmåga att slappna av och känna sig inspirerad.

Yoga som terapeutiskt stöd inom Rättspsykiatrin

(TAY-V) GRUNDUTBILDNING

Varmt Välkomna till en spännande grundutbildning där vi går igenom hur yoga kan fungera som en hälsofrämjande insats inom rättspsykiatrin, med program som är specifikt skapade för anstaltsliknande miljöer och som tar hänsyn till vanligt förekommande sjukdomstillstånd.

Vi går igenom pedagogik och metoder från evidensbaserad yoga, andningsövningar, anpassade mindfulnessövningar och kortare avslappningar som enkla verktyg för att stärka nervsystemet och hjärnans neurobiologi. Metoderna är framtagna som som ett stöd till andra behandlingsinsatser.

Utbildare är Josefin Wikström, internationellt licencerad yogalärarutbildare utbildad inom traumatisk stress vid The Trauma Centre i Boston och Medicinsk Yogaterapi via erkända The Minded Institute i London i samarbete med NHS och Harvard-universitetet. Eva Seilitz grundaren av yogaprojektet Krimyoga, tidigare nationell samordnare inom Kriminalvården deltar under delar av utbildningen. 

Under utbildningsdagarna får du lära dig att undervisa yogaklassen som är skapad för forskningsstudien samt gå igenom och ta del av enkla program och yogaövningar som är grundade på terapeutisk yoga som komplementär medicin. Ett omfattande kursmaterial med teori, metodik, positioner och klasser som anpassas efter individuella förutsättningar och behov ingår i kursmaterialet. 

Programmen kommer att finnas tillgängliga som videostöd på en egen videoportal för Rättspsykiatrin via Högskolan Väst. I kursmaterialet ingår även tillgång till att prova Traumaanpassad yoga på yogaplattformen Yogobe. 

https://www.mynewsdesk.com/se/hogskolanvast/pressreleases/foerst-i-vaerlden-att-utvaerdera-traumaanpassad-yoga-inom-raettspsykiatrin-3106117

Ni kan läsa mer om forskningsprojektet på hemsidan www.yogatocare.com

Traumaanpassad yoga som stöd

Barn- och ungdomspsykiatrin

Varmt välkomna till en grundutbildning med yoga och kroppsbaserade metoder som stöd inom barn- och ungdomspsykiatrin

Traumaanpassad Yoga Sverige (TAY) är en yogaform som tagits fram som ett tryggt komplement till andra terapeutiska insatser för barn och ungdomar som bär på psykisk ohälsa.

Vi går igenom pedagogik och metoder från evidensbaserade yogametoder, andningsövningar, mindfulnessövningar och kortare avslappningar som enkla verktyg för att stärka nervsystemet och hjärnans neurobiologi. Metoderna fungerar som ett bra stöd till andra behandlingsinsatser och har specialanpassats för de behov som finns inom BUPs verksamhet.

Syftet med Traumaanpassad Yoga Sverige (TAY) är att ge personer som arbetar inom vårdande yrken och som vill ha med yoga i sin verksamhet, kunskaper att arbeta med trygga beprövade metoder. Utbildningen ger även praktiska redskap för hur man hanterar starka känslomässiga reaktioner i terapirummet samt betonar vikten av egenvård och återhämtning även för vårdpersonal.

Metoderna som används grundas på forskningsbaserade interventioner som rekommenderas av framstående institut gällande yoga som komplementär behandling. Ett forskningsprojekt inleds nu tillsammans med barn- och ungdomspsykiatrin med SUNY Upstate University i USA gällande Traumaanpassad Yoga (TAY) i samarbete med Professor Nora Kerekes vid Högskolan Väst.

Vi går igenom hur traumatisk stress och anknytningsproblematik påverkar kroppens biologi och hur kroppsbaserade metoder kan bidra till förbättrad sömn, känslomässig stabilitet, impulskontroll, egenkraft och ökad närvaro i den terapeutiska processen.

Kontakta oss för detaljerad information samt offert. (se kontaktuppgifter längre ned)

Länk till information om forskningsprojektet i USA:

https://www.mynewsdesk.com/se/hogskolanvast/news/yoga-foer-barn-och-ungdomar-med-psykisk-ohaelsa-452732

 

Läs mer om vår forskning:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2017.00204/full

https://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00407

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2019.00406/full?fbclid=IwAR2O0uSzxQchgfCyTDrXwy3ftsi6hf_AKq31rC9n7UISeSojQ8Bimyz2rJ4

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2021.575147/full

Kontakt:

Josefin Wikström

josefin@prisonyoga.org

Mobil: 070/4211766

www.yogatocare.com

bottom of page