Josefin Wikström

Josefin Wikström

Josefin Wikström- Traumaanpassad yogaterapi för psykisk ohälsa. Traumaanpassad dans, rytmik och teater för glädje och egenkraft.

Josefin Wikström har praktiserat yoga de senaste 28 åren och arbetat heltid som yogautbildare för traumautsatta folkgrupper de senaste 15 åren.  

Josefin är utbildad vid The trauma Centre i Boston, USA grundat av Bessel van der Kolk M.D som är en ledande auktoritet inom trauma och stressforskning.

Josefin är en av presentatörerna som håller föredrag om yogans terapeutiska effekter i slutna miljöer samt leder den traumaanpassade yogan vid Bessels Internationella traumakonferens i Boston USA. Hon är en del av Trauma Research Foundations Terapeutiska Allians och assisterar även Bessel och hans fru Licia Sky vid utbildningar i USA.

Hon är licenserad lärare TCTSY-F inom den evidensbaserade metoden Trauma Center Trauma Sensitive Yoga av David Emerson i Boston 2019.

Josefin är just nu under utbildning för att bli psykoterapeut och har genomfört utbildningar inom psykologisk krishantering.

 

Josefin är även utbildad via The minded institute i London i samarbete med Brittiska NHS som yogaterapeut med specialinriktning mot trauma och psykiatriska diagnoser. 

Josefin är licencerad behandlare inom metoden TCTSY- Trauma Sensitive Yoga som är en evidensbaserad metod mot komplex PTSS . Josefin är godkänd terapeut av The British Council for Yoga Therapy och APNT Association of Physical & Natural Therapists.

Hon arbetar som huvudlärare för Prison Yoga Project internationellt i länder som Mexico, Indien, Europa och USA med att initiera utbildningar och skapa terapeutiska program för organisationer som arbetar med intagna i fängelser, sexuellt trauma och flyktingar. Josefin har skapat de terapeutiska metoderna och programmen i boken "Yoga som terapi i anstaltsmiljö" som publicerades i Mexico 2019 finansierar av UN och Mexikanska staten. En bok som delas ut till intagna vid anstalter i Mexico och Sydamerika.

Josefin har varit huvudlärare inom Kriminalvårdens yogaprogram Krimyoga och undervisar regelbundet vid anstalterna Hinseberg, Kumla och Ystad.

Josefin har producerat Kriminalvårdens nya utbildningsmaterial i samarbete med Eva Seilitz och Maria Johansson. Ett program som idag är evidensbaserat via forskningsstudien Yoga på Anstalt.

Josefin och Eva har under 2018 skapat ett terapeutiskt yogaprogram för Rättspsykiatriska regionskliniken i Vadstena. 

Josefin har även utbildat sig via Örebro Universitet i ämnet kravlös dans för unga flickor med psykosomatiska magsmärtor. Hon har undervisat dans och teater för barn och ungdomar inom det Svenska Skapande skola projektet de senaste tio åren.

Josefin är licenserad och godkänd som Yogalärarutbildare via Internationella Yoga Alliance och blir under 2018 licenserad Yogaterapeut samt licenserad av Brittiska- Yoga in Health Care Alliance för arbete inom vården och psykiatrin.

Josefin är registrerad som professionell medlem i ICPA- International Corrections and Prison Association

Hon var inbjuden till Brittiska parlamentet 2018 för att tala om Yogans terapeutiska potential i anstaltsmiljö.

Hon var en av presentatörerna vid den internationella Yoga in health care conference i London i februari 2019 med ämnet- Yogans terapeutiska potential i anstaltsmiljö.

Forskningsprojekt:

Pågående forskningsprojekt inom Rättspsykiatrin:

www.sisyoga.se

Studien Yoga på anstalthttps://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2016/september/krimyoga-har-god-effekt-pa-intagnas-beteende/

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2017.00204/full 

Artikel i Huffington Post USA: https://www.huffingtonpost.com/rob-schware/yoga-and-dance-programs-f_b_9153740.html?guccounter=1

Kriminalvården:  https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/personaltidningen-omkrim/artikellista/yoga-och-dans-kan-f-alivet-att-vanda/

https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2016/mars/yogatjejen/

(English profile below)

RELEVANT ERFARENHET

Programutvecklare och utbildare

Yoga som stöd inom Rättspsykiatrin

Nationellt program 2020

Programutvecklare och utbildare inom SiS Väst i samband med en ny randomiserad forskningsstudie i samarbete med Högskolan Väst

Programutvecklare och utbildare 2019

Traumaanpassad Yoga som stöd i Tian gruppen

Humana, Uppland 

med Maria Woglinde

Utbildare och föreläsare vid Traumaenheten Barnahus i Linköping 2019-2020

Specialanpassade program för barn och ungdomar som upplevt trauma

Yoga och danslärare- Anstalten hinseberg 2009-nutid

Yoga och dansprogram för samtliga avdelningar på anstalten och sommarkurser i yoga som stressreducering samt dans för intagna kvinnor.

Internationell ambassadör- Prison Yoga project US 2015- Nutid

Internationell yogasamordnare och koordinator för Prison Yoga Projects Program i Indien, Sverige och Storbritannien.

Konsult och rådgivare- Prison Yoga Project 2016-Nutid

Programutvecklare och utbildningsproducent i samarbete med James Fox- San Quentin state prison California.

Utbildare och huvudlärare - Prison Yoga Project Boston USA 

Lärarutbildning tillsammans med James Fox. Ämne: Traumatisk stress och intagna 2018

Huvudlärare Prison Yoga Project Mexico City 2018

Yogaterapi för intagna Ämne: Evidensbaserade metoder mot Ångest och depression

Yogautbildare och programutvecklare Krimyoga- Kriminalvården 2009-2016

Huvudlärare och konsult vid Yogainspiratörsutbildningar i samarbete med Eva Seilitz

Huvudlärare- dans som stöd för flickor med psykosomatiska besvär 2014

Huvudlärare vid ett pilotprojekt i Askersunds kommun i samarbete med Örebro universitet.

Yogalärarutbildare- prison yoga project- Mumbai 2015- 2016

Huvudlärare vid Prison Yoga Projects lärarutbildning i Mumbai, Indien.

yoga som stöd vid utbrändhet 2016

Terapeutiskt yogaprojekt för de anställda i Askersunds kommun. Samarbete med Frode Nergaard, leg Psykolog specialist i klinisk psykologi 

Yoga och danslärare- san quentin anstalten californien USA 2016-17

Terapeutiska yogaproram för livstidsdömda män i samarbete med James Fox

Yoga och dans- anstalten ystad 2017

Yoga och dansprogram för samtliga avdelningar på anstalten, yoga som stressreducering samt dans för intagna kvinnor.

Yogalärarutbildare traumatisk stress/traumaanpassad yoga 2017

Lärarutbildning inom de negativa effekterna av traumatisk stress, 70 timmar- Askersund Sverige. Samarbete med Frode Nergaard, leg Psykolog specialist i klinisk psykologi

Yogalärarutbildare prison yoga project- london 2017

Huvudlärare vid Prison Yoga Projects lärarutbildning i London, Storbritannien tillsammans med James Fox- Ämne: Traumatisk stress och Neurologi

Yogalärarutbildare prison yoga project- barcelona 2017

Huvudlärare vid Prison Yoga Projects lärarutbildning i Barcelona, Spanien tillsammans med James Fox- Ämne: Traumatisk stress och Neurologi

Programutvecklare Terapeutisk yoga för rättspsykiatrin 2017

Programansvarig för utvecklingen av yoga som terapeutiskt stöd vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena. Samarbete med Eva Seilitz

Yogalärarutbildare- studio karma 2016

Huvudlärare vid Yogalärarubildning för studio Karma i Norrtälje 350 timmar

Yogalärarutbildare- brahmani yoga Indien 2013-2015

Huvudlärare vid Yogalärarubildningar för Brahmani yoga tillsammans med Melanie Cooper 

Programutvecklare traumaanpassad dans och yoga Mumbai Indien 2007- nutid

Huvudlärare och programutvecklare för Sumeet Nagdev Dance Arts terapeutiska program för barn och kvinnor i slumområden

UTBILDNINGAR- YOGA OCH DANS

 

John Scott Yoga- Ashtanga vinyasa 500 Hour Certificaton 2016

Trauma Sensitive Yoga- The Prison Yoga Project- James Fox 2015-2017

Prison Yoga Project- Apprenticeship James Fox 2015-2017

Hatha Yoga- Yoga therapy 200 Hrs Apprentice - Mr.Prasad Rishikesh India 2002

Ashtanga Vinyasa yoga- Ajay Kumar Sthalam 8 Mysore India 2006

Teacher Assistent- Ajay Kumar Sthalam 8 Mysore Indien 2005-2007

Ashtanga Vinyasa Yoga - Brahmani Yoga TTC Goa Indien 2012 RYT 500

Ashtanga Vinyasa Yoga- David Swenson Teachers training Köpenhamn 2012

Jivamukti Yoga Certified Teacher 300 hours 2012-David Life& Sharon Gannon

Ashtanga Vinyasa Yoga Teachers training John & Lucy Scott 2013 level 1 and 2.

Vinyasa Flow sequencing TTC-Julie Martin 2013

Ashtanga Vinyasa TTC 2014- Manju Jois

Ashtanga Vinyasa Assistant Teacher 350 hrs- Melanie Cooper, Emil Wendel, Stu Girling 2014

Ashtanga Vinyasa Teachers Training Brahamani Yoga- Main teacher 350 hrs Mel Cooper.

Pranayama - Part of Brahmani TTC 2014

Yoga Philosophy- Emil Wendel 2012-2015

Restorative Yoga- Part of TTC Brahmani 2012

Iyengar Yoga- Iyengar Yoga Institute Mumbai 2009

Yoga anatomy David Kiel 2013

Yoga anatomy Stu Girling 2013-2015

Anatomy in depth studies Bio Medicus Oslo Norway 2000-2001

Natural medicine and classical massage diploma Bio Medicus Oslo Norway 2001

Dance therapy Tripura Kashyap Pune India 2005

Dance as healing activity Örebro University 2013

 

UTBILDNINGAR OCH KURSER- TRAUMATISK STRESS

Traumatic Stress certification- The trauma Centre- 10 months Boston US 2017

TheBody Keeps the Score- Bessel Van Der Kolk M.D- Boston US 2017

Yoga therapy for PTSD and complex trauma- main subject- The Minded Institute London UK 2017- 2019

Traumatic stress and the body- Dance therapy Katia Verreault- Bangalore India 2016

Trauma Conference- Somatic experience- Peter Levin Ph.D , Boston US 2016

Trauma Drama- Trauma conference, Joseph Spinazzola Ph.D Boston US 2016

Trauma Sensitive Yoga TCTSY- David Emerson start: 2018 Boston US-7 Months study

Traumatic stress and Prisoners- James Fox Prison Yoga Project, San Fransisco US 2016-2017

Josefin Wikström has practiced yoga for the past 25 years and has worked as a full time yoga teacher and with trauma impacted populations for the past 15 years. 

Josefin is trained by The Trauma Center in Boston, USA, founded by Bessel Van Der Kolk M.D, a leading authority in trauma research.

She has also attended  small group trainings with Bessel and Licia Sky focusing on trauma, interpersonal rhythm and movement in the US.

 

In her studies, trauma sensitive yoga is included through a variety of educations and collaborations with James Fox, founder of The Prison yoga project USA, as well as movement therapy with Tripura Kashyap and Katia Verreault in India. Josefin is working closely with James and is a international ambassador for PYP and coordinator for the project in Europe and India.

 

Josefin is currently finalising her 2 years in-depth study with The minded institute in London to become a licensed yoga therapist with a special focus towards traumatic stress and psychiatric diagnoses. 

 

Josefin has been a principal teacher in the Swedish probation services within the national prison yoga project Krimyoga for nine years, she regularly teaches at the high security women prison Hinseberg and for the past two years visited and taught yoga and dance to a group of life sentenced men at San Quentin prison in California US.

Josefin has produced the new educational material for the Swedish probation services in collaboration with Eva Seilitz, former national yoga coordinator for the Krimyoga project.

Josefin and Eva are now creating a pioneering therapeutic yoga program for the forensic psychiatric units in Sweden.

 

She has received two honour nominations in Sweden for her work with abused children and youth at risk and has created trauma informed yoga and dance programs for refugees in Europe and a variety of NGO s in Mumbai India.

 

Josefin is educated at Örebro University in the subject- Dance as a healing method for young girls with psychosomatic health issues in 2014.

 

Her main teacher and mentor in Ashtanga Vinyasa Yoga is John Scott who has certified Josefin at his highest level as a 500-level senior teacher.

Josefin is licensed and approved with the International Yoga Alliance as a E-RYT 500, YACEP, and will be a  licensed international Yoga Therapist for the healthcare system during 2018. Josefin is registered as a professional member of ICPA, International Corrections and Prison Association

ASKERSUND YOGA

Sjöängens kulturhus

Danslokalen

Askersund

Sweden

  • White Facebook Icon
  • White Yelp Icon

© 2023 by Nick Erickson Physiotherapy. Proudly created with Wix.com