top of page
Lägg till en rubrik.png

Traumaanpassad Yoga Sverige (TAY) finns med i boken "Kroppen håller Räkningen" av Bessel van der Kolk M.D som rekommenderad utbildning.

"Att känna sig trygg i sig själv och tillsammans med andra är det mest fundamentala för vår psykiska hälsa"

- Dr. Bessel van der Kolk

Videoreportage om TAY för DN 2022

Traumaanpassad Yoga Sverige (TAY)

TAY-Sverige är nordens ledande utbildning med yoga och kroppsbaserade metoder som stöd till behandling vid överväldigande stress, trauma och psykiatriska sjukdomstillstånd.

Kroppsbaserade interventioner har fått ett växande stöd och evidens inom hälso- och sjukvård för klienter som lider av olika psykiatriska sjukdomstillstånd så som ångest, depression och posttraumatisk stress.

Traumaanpassad Yoga (TAY) är en yogaform som baseras på traumaforskning, evidensbaserad yogaterapi och kroppsbaserade metoder med varsamma övningar för egenhantering av vanliga symptom och reaktioner.

Programmen och utbildningarna är utformade för att finnas som komplementärt stöd till vårdinsatser och som ett alternativ till personer som har svårt att gå på öppna yogaklasser. Den traumaanpassade yogan (TAY) i Sverige har utvecklats i samarbete med ledande forskare och sakkunniga gällande kroppsbaserade metoder som stöd vid trauma och vanligt förekommande samtida psykiatriska sjukdomstillstånd och passar bra som stöd just inom psykiatrin.

Metoden används idag nationellt som komplementärt stöd till annan behandling bl.a inom den svenska Rättspsykiatrin. TAY-Sveriges metoder används vid samtliga brittiska kvinnoanstalter, inom Barn-och Ungdomspsykiatrin (BUP) samt vuxenpsykiatrin i Upstate New York. BUP i Örebro är först ut i Sverige med att utbilda personal inom metoden.

TAY är på väg att implementeras inom fler psykiatriska kliniker i Sverige under 2022-23 och finns även som stöd inom Humanas HVB verksamhet, vid 2nd Chance som arbetar med utsatta människor i Stockholm, Rise som arbetar med personer som varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen samt Vision Omsorg som stöd vid missbruksbehandling. Traumaanpassad Yoga (TAY) används även inom samtliga av Prison Yoga Projects internationella program samt även brett inom organisationer internationellt som arbetar med personer som varit utsatta för trauma.

Programmen och metoderna har tagits fram i samråd med traumaterapeuter, psykologer, fysioterapeuter, vårdpersonal och patienter.

 

Syftet med Traumaanpassad Yoga Sverige (TAY) är att ge yogalärare samt personer som arbetar inom vårdande yrken som vill ha med yoga i sin verksamhet kunskaper att arbeta med trygga beprövade metoder. Utbildningen ger även praktiska redskap för hur man hanterar starka känslomässiga reaktioner i klassen samt betonar vikten av egenvård och återhämtning.

Yoga påverkar nervsystemet, i utbildningarna får du lära dig hur klasserna anpassas PTSD och andra psykiatriska diagnoser.

Metoden syftar inte att fungera som behandlande, men kan vara till stöd för att stärka motståndskraften och reducera stress. Deltagarna får lära sig gynnsamma och trygga metoder för hantering av stressrelaterad problematik så som ångestsymptom, sömnproblematik och även ta del av energigivande program för lättare depressiva tillstånd.

Utbildningar för sjukvårdspersonal och institutioner (TAY-V)

Traumaanpassad Yoga (TAY-V), rörelse och anpassad mindfulness som hälsofrämjande aktivitet inom vården.

Utbildningar för institutioner och vårdpersonal med enkla trygga program som stöd till annan behandling vid psykiatriska sjukdomstillstånd, digitalt stöd och utbildningsmaterial som stöd vid enskilda samtal och i vårdprocessen.

Våra program är efterfrågade och etablerade inom många verksamheter i Sverige och internationellt.

Vi har pågående program med utbildad personal bland annat inom Rättspsykiatrin, Tian gruppen Humanas HVB-hem, Barn och-ungdomspsykiatrin, organisationer och institutioner som arbetar med traumabehandling samt även tidigare ett omfattande program inom Statens institutionsstyrelse- SiS, LVU, Region Väst.

Personalutbildningar, program och föreläsningar anpassas efter verksamhetens behov. 

Våra program riktar sig även som stöd och återhämtning för vård/behandlingspersonal. Traumaanpassad Yoga som stöd inom vården har tagits fram med intentionen att finnas som en hälsofrämjande aktivitet för patienter samt personal och för att komplementera vårdkedjan och fysioterapin.

Internationellt arbetar Josefin Wikström som är grundaren till Traumaanpassad Yoga Sverige som utbildare för Prison Yoga Project i anstalter och institutioner i USA, Mexico, Europa och Israel.

För ytterligare information se: Vård & Instutioner.

Läs mer om våra pågående forskningsprojekt tillsammans med Professor Nóra Kerekes och Högskolan Väst här: www.yogatocare.com

Länk till forskning gällande Trauma Centre Trauma Sensitive Yoga (TCTSY): https://www.traumasensitiveyoga.com/resources/research

Utbildningar för anstalter på engelska, se vår hemsida: www.prisonyoga.org

Varmt Välkomna!

Kontakt, information och anmälan:

Josefin Wikström

Mobil: 070/4211766 (sms)

Hemsida: www.yogatocare.com, www.prisonyoga.org

Mail: traumaanpassadyoga@gmail.com

Mail Prison Yoga Project Programs and Trainings: josefin@prisonyoga.org

4db58c6e-b329-450c-94ea-ef59b0a869af.jpeg.webp

Josefin Wikström, grundare av Traumaanpassad yoga (TAY)

Josefin Wikström är grundare av Traumaanpassad yoga (TAY) i Sverige och är utbildad av Dr.Bessel van der Kolk vid tidigare Trauma Centre in Boston , nuvarande Trauma Research Foundation. Hon är även licensierad behandlare inom den evidensbaserade metoden Trauma Sensitive Yoga TCTSY-F och licensierad erfaren yogalärarutbildare (e-RYT 500), samt utbildad  lic. yogaterapeut av brittiska The Minded Institute som samarbetar med NHS.  Josefin är utbildad och kvalitetssäkrad av Yoga In Healthcare Alliance. Hon är ansvarig för Prison Yoga Projects Europeiska program och en del av The Trauma Research Foundations terapeutiska allians. I Sverige samarbetar Traumaanpassad Yoga (TAY) med Nora Kerekes, Professor i medicinsk vetenskap (psykiatri), Doktor i neurovetenskap vid Högskolan Väst i ett flertal pågående forskningsprojekt gällande den traumaanpassade yogans effekter. Hon är även programutvecklare och en av huvudutbildarna för Barnyoga.com.

Se mer under: OM OSS.

KRY+-+loggan_mindre.png

TCTSY-F, e-RYT 500, YACEP, RCYT, Yoga therapy for the mind
Mail: josefin@prisonyoga.org Mobil: 0046 704211766
Pågående forskningsprojekt: www.yogatocare.com 
PrisonYoga project: www.prisonoga.org

Nuvarande och tidigare uppdragsgivare och samarbeten
logo pyp.jpg
logo.png
Unknown.png
Screenshot 2021-09-05 at 21.27.08.png
riselogo-retina.png
upstate.png
ös.png
Landstinget-Dalarna-projektledare-testle
Kriminalvarden_600x320.png
NORRLAND.png
humana_2nd_logo_rgb.png
BARNYOGA_LOGO_NY_BarnYoga_GOLD-1.png
Dans-för-Hälsa-logo_transparent-bg.png
YogaLeela-Logo-300.png
social.png
Yogobe_logo_RGB_blue-e1516278219878.png
logo.png

Trauma

Research

Foundation

logo@2x.png
2nd Chance Stödboende.png

Featured in:

mid-day_logo_1200x1200.png
yw_logo_black.png
logos-US_hero-blk.jpg
YFD.png
fc271c48d9cdb5fdbcd2ced4905ea3e7.jpg
tv4.png
512x512bb.jpg
mmo3jmeincfsmdvbhksq.jpg.png
dn.png
bottom of page