TRAUMA&YOGA

Traumaanpassad yoga och rörelse/rytmik

Traumainformerad yoga & dans

Josefin Wikström, Licenserad Yogaterapeut- specialinriktning psykiatriska sjukdomstillstånd, TCTSY-F, e-RYT 500, YACEP, RCYT, Yoga therapy for the mind

Contact: josefin@prisonyoga.org, 0046 704211766

Pågående forskningsprojekt: www.sisyoga.se PrisonYoga project: www.prisonoga.org

Våra program är efterfrågade och etablerade inom många verksamheter i Sverige och internationellt. Vi finns bland annat inom Rättspsykiatrin, Statens institutionsstyrelse, Tian gruppen Humanas HVB-hem och organisationer och institutioner som arbetar med traumabehandling. Internationellt finns programmen i anstalter och institutioner i USA, Mexico, Europa och Israel. Personalutbildningar, program och föreläsningar anpassas efter verksamhetens behov.

Läs mer om våra pågående forskningsprojekt tillsammans med Professor Nora Kerekes och Högskolan Väst här: www.sisyoga.se

 

Nyhet: Programmen finns nu på Yogobe https://yogobe.com/se/yoga/stilar/trauma-anpassad-yoga

https://yogobe.com/se/program/traumaanpassad-yoga

 

 

 

 

 

 

 

Trauma-

En överväldigande händelse

En traumatisk händelse kan vara en enstaka dramatisk händelse såsom vid stora olyckor och katastrofer, men också en del av ett återupprepat mönster av traumatiska situationer, så som misshandel i hemmet eller brist på närhet och uppmärksamhet som barn.

Individuell- En händelse är i sig inte traumatisk men upplevelsen och tolkningen av densamma definierar den som sådan.

Människan klarar i de allra flesta fall av att hämta sig efter en traumatisk händelse

Det är kombinationen av traumatisk stress och brist på anknytningspersoner eller ett sviktande stöd som gör situationen outhärdlig att hantera

Trauma sitter i kroppen. Oförlöst traumatisk stress förändrar kemin och strukturen i hjärnan genom att utlösa hormonella förändringar och öka produktionen av adrenalin och kortisol.

På samma sätt som hjärnan påverkas negativt av stress, kan vi även påverka den positivt genom att reducera stressresponsen via mindfulnessbaserad fysisk yoga, andningsövningar, meditation, ny positiv anknytning- upplevelser, och tankesätt. 

Traumaanpassad Yoga

 

Yoga som stöd i samband med annan terapi från professionella introducerades av Bessel van der Kolk och David Emerson via Traumainstitutet i Boston 2003. 

Yogans kombinerade metoder har en unik förmåga att både lugna och stärka det autonoma nervsystemet via övningar som fokuserar mot vagusnerven vår mest dominanta nerv i det Parasympatiska (lugnande) nervsystemet och därigenom hjärnstammen som kontrollerar våra automatiska funktioner för överlevnad.

Yogan och dansen påverkar delar av hjärnan som påverkas negativt av stress och överväldigande upplevelser som kan härstamma från tex.en otrygg uppväxt, missbruk, övergrepp samt bevittna/ begå våldsbrott. 

Dessa negativa neurologiska förändringar leder ofta till bland annat: starka känslomässiga reaktioner, försämrad impulskontroll, raserianfall, misstänksamhet, hopplöshet, försämrad koncentrationsförmåga, svårigheter att se sig själv i ett större sammanhang, dissociation, ångest och depressioner. 

Våra program fokuserar på att stödja andra terapeutiska insatser genom att stärka egenkraften, trygghet i kroppen, trygghet i gruppen och nya positiva sammanhang och relationer.

 

Positiva strukturella förändringar från dans, yoga och mindfulness har påvisats i hjärnans centra relaterade till känslomässiga reaktioner och högre tänkande, kognitiv förmåga.

Yogan bidrar till att reducera ångest, sömnsvårigheter, ökar förmågan att hantera överväldigande känslor, lindra depression, återetablerar- konsekvensförståelse, logiskt tänkande, förbättrar koncentrationsförmågan samt förmågan att kommunicera en upplevd känsla verbalt, främjar den sociala förmågan samt kan bidra till en känsla av samhörighet med andra.

 

Studier påvisar ökade nivåer av signalsubstanser och hormoner som reducerar ångest och depression i yogagruppen jämfört med kontrollgrupp detta kan bidra till ökad livsglädje, samhörighet och inspiration,  samt sänkta nivåer av hormoner och signalsubstanser relaterade till stress, ångest och depression.

Yogan har även påvisade fysiologiska effekter så som reducerat blodtryck, förbättrad lungkapacitet och syresättning, lägre glukosnivåer i viloläge, förbättrad matsmältning samt reducerar muskulösa spänningar och ryggsmärtor.

INSURANCE

Show More
 

ASKERSUND YOGA

Sjöängens kulturhus

Danslokalen

Askersund

Sweden

  • White Facebook Icon
  • White Yelp Icon

© 2023 by Nick Erickson Physiotherapy. Proudly created with Wix.com