_C4A0996.JPG

TRAUMA&YOGA

Traumaanpassad yoga/ Kroppsbaserade metoder
Foto: Lars Schmidt
Rörelse, gemenskap, medveten närvaro, egenkraft, självreglering och avslappning.

Kroppsbaserade interventioner har fått ett växande stöd och evidens inom hälso- och sjukvård för klienter som lider av olika psykiatriska svårigheter så som trauma, ångest, depression och posttraumatisk stress.

Traumaanpassad Yoga Sverige (TAY)

En beprövad kroppsbaserad metod och yogaform som utvecklats som stöd till kognitiv behandling för posttraumatiskt stressyndrom PTSD. Grundad på en kombination av evidensbaserade metoder för reducering av de vanligaste symtomen vid traumatisk stress såsom ångest, depression, impulsivt beteende och sömnproblematik.

En svensk kontrollerad randomiserad forskningsstudie på yogans effekter i anstaltsmiljö visade att efter tio veckors yoga, nittio minuter en dag i veckan var deltagarna mindre stressade, sov bättre, hade ett ökat psykiskt och känslomässigt välbefinnande, var mindre aggressiva, rapporterade mindre självskadebeteende och antisocialt beteende samt presterade bättre på datoriserade uppmärksamhets- och impulsivitetstest. (Kerekes, Sfendla 2016, 2018)

Traumaanpassad Yoga, Grundutbildning (TAY-70)

Grundutbildning 70 tim, för yogalärare och yogaerfarna terapeuter, lärare, kuratorer och andra yrkesgrupper som arbetar med psykisk ohälsa.​​ En utbildning som går igenom omfattande traumateori och beprövade kroppsbaserade metoder för vanliga symptom vid traumatisk stress.

Grundutbildningen på 70 tim (TAY-70) ger en fördjupad förståelse inom TAY- metodik och pedagogik, traumateori och kroppens biologi för att på ett tryggt sätt kunna guida och skapa stressreducerande klasser. Utbildningen passar yogalärare och klinisk personal med yogavana. Efter genomförd utbildning får du förtur och behörighet till påbyggnadsmoduler och uppföljningskurser. Kursen går över tre helger med en förberedande litteraturlista samt praktiskt hemarbete mellan modulerna. Tre omfattande manualer med teori, övningar och program ingår i utbildningen.

Fortsättningsmoduler (TAY-130) och Nordens första 300 tim utbildning inom Traumaanpassad Yoga (TAY- 300)

Fördjupningsutbildningar efter grundutbildningen bygger på med tre delar, alla med tre helger och hemuppgifter (inklusive grundutbildning- fyra delar). Modulerna upp till 300 timmar kan genomföras i eget tempo, det tar ca 1,5 år med handledning för att bli certifierad Traaumaanpassad Yogalärare. Detta är en praktiskt inriktad fortsättningsutbildning med gynnsamma kroppsbaserade metoder, mindfulness och pedagogik för vanligt förekommande samtidiga diagnoser vid komplext PTSD.  Klientuppgifter med skattningsinstrument före/efter klasser samt tekniker för egenvård och självobservationer mellan modulerna.I grunden krävs minimum 200 tim RYT Yogalärarutbildning för att ta del av denna certifiering. Omfattande utbildningsmaterial och handledning ingår i utbildningen.

Utbildningar för sjukvårdspersonal och institutioner (T-TAY)

Terapeutisk Traumaanpassad Yoga (T-TAY), rörelse och anpassad mindfulness. Utbildningar för instutioner och vårdpersonal med enkla program för vanliga samtidiga psykiatriska sjukdomstillstånd, digitalt stöd och utbildningsmaterial som terapeutiskt stöd vid enskilda samtal och i vårdprocessen.

Våra program är efterfrågade och etablerade inom många verksamheter i Sverige och internationellt. Vi finns bland annat inom Rättspsykiatrin, Statens institutionsstyrelse, Tian gruppen Humanas HVB-hem och organisationer och institutioner som arbetar med traumabehandling. Internationellt finns programmen i anstalter och institutioner i USA, Mexico, Europa och Israel. Personalutbildningar, program och föreläsningar anpassas efter verksamhetens behov.

För ytterligare information se: Vård & Instutioner

Läs mer om våra pågående forskningsprojekt tillsammans med Professor Nora Kerekes och Högskolan Väst här: www.sisyoga.se

Uppdragsgivare och samarbeten

Trauma

Research

Foundation

Kontakt:

Josefin Wikström, grundare av Traumaanpassad yoga (TAY)

Josefin Wikström är grundare av Traumaanpassad yoga (TAY) i Sverige och är utbildad vid och har ett nära samarbete med The Trauma Centre in Boston. Hon är även licensierad behandlare inom den evidensbaserade metoden Trauma Sensitive Yoga TCTSY-F och licensierad yogalärarutbildare, samt yogaterapeut för arbete inom vården och psykiatrin och hon är en del av The Trauma Research Foundation. I Sverige samarbetar Traumaanpassad Yoga (TAY) med Nora Kerekes, Professor i medicinsk vetenskap (psykiatri), Doktor i neurovetenskap vid Högskolan Väst i ett flertal pågående forskningsprojekt gällande den traumaanpassade yogans effekter.

Se mer under: OM OSS.

TCTSY-F, e-RYT 500, YACEP, RCYT, Yoga therapy for the mind

Mail: josefin@prisonyoga.org Mobil: 0046 704211766

Pågående forskningsprojekt: www.sisyoga.se

PrisonYoga project: www.prisonoga.org

Featured in:

Traumaanpassad Yoga TAY

Sjöängens kulturhus

Danslokalen

Askersund

Sweden

  • White Facebook Icon
  • White Yelp Icon

© 2023 by Nick Erickson Physiotherapy. Proudly created with Wix.com