_C4A0996.JPG

TRAUMA&YOGA

Traumaanpassad yoga/ Kroppsbaserade metoder
Foto: Lars Schmidt
_C4A0811.JPG

STÖD VID MISSBRUKSBEHANDLING OCH SJÄLVSKADEBETEENDEN

10-11/4-2021

Kroppsbaserade metoder och mindfulness som stöd vid missbruksbehandling. Trauma, självskadebeteenden och ätstörningar.

Traumaanpassad yoga och Mindfulness som stöd vid missbruksbehandling, självskadebeteenden och ätstörningar.

Lär dig enkla somatiska och mindfulnessbaserade metoder och få tillgång till korta inspelningar digitalt.

Kursen ger inte behörighet att arbeta terapeutiskt eller benämna klasser som yogaterapi.

Gästföreläsare: Stina Gustafsson Dahan, Leg. Fysioterapeut. Kroppsbaserade metoder som stöd vid självskadebeteenden och ätstörningar. (Läs mer under fliken OM OSS)

 • Hur kroppsbaserade metoder och anpassad mindfulness kan fungera som stöd till annan behandling

 • Teori- Trauma, Missbruk som hanteringsmekanism

 • Fördjupning hjärnans synapser och neurobiologi

 • Biologi och teori

 • Mindfulness som stöd i din roll som terapeut eller behandlingspersonal

 • Tekniker för känslomässig reglering

 • Enkla metoder som kan användas i terapirummet

 • Aktuell forskning

Plats: Digitalt via zoom 

Plats: Sjöängens kulturhus, Askersund

Lördag- Söndag

Tid: 09-13

Kursmaterial tillkommer med en avgift på 250 kr.

Utbildare: Josefin Wikström

Anmälningsavgift: 1000 kr 

Anmälan: josefin@prisonyoga.org

Pris:

2600 kr

_C4A0840.JPG

STÖD VID MISSBRUKSBEHANDLING OCH SJÄLVSKADEBETEENDEN

01/19 - 01/23

 Kroppsbaserade metoder och mindfulness som stöd för kvinnor som upplevt trauma

Traumaanpassad yoga och Mindfulness som stöd för kvinnors hälsa.

Lär dig enkla somatiska och mindfulnessbaserade metoder och få tillgång till korta inspelningar digitalt.

Kursen ger inte behörighet att arbeta terapeutiskt eller benämna klasser som yogaterapi.

Gästföreläsare:

Frida Trönnberg- Förlossningstrauma, Grundare Helt Underliv. (Läs mer under fliken OM OSS)

 • Hormonella förändringar

 • Kvinnor och PTSD

 • Sexuellt trauma

 • Förlossningstrauma

 • Gynnsamma övningar för bäckenbottenskador

 • Yoga för menstruationssmärtor

 • TAY- före/efter födsel

 • Enkla tekniker och gynnsamma program

 • Aktuell forskning

 • Kontraindikationer och försiktighet

Plats: Digitalt via zoom 

Plats: Sjöängens kulturhus, Askersund

Lördag- Söndag

Tid: 09-13

Kursmaterial tillkommer med en avgift på 250 kr.

Utbildare: Josefin Wikström

Anmälningsavgift: 1000 kr 

Anmälan: josefin@prisonyoga.org

Pris:

2600 kr

_C4A0899.JPG

YOGA, MINDFULNESS OCH KROPPSBASERADE METODER SOMSTÖD VID SEKUNDÄRT TRAUMA

01/19 - 01/23

Kroppsbaserade metoder och Compassion mindset som stöd vid Sekundärt Trauma.

Traumaanpassad yoga, Mindfulness och Compassion Mindset som stöd vid sekundär traumatisering.

Lär dig enkla somatiska och mindfulnessbaserade metoder och få tillgång till korta inspelningar digitalt.

Kursen ger inte behörighet att arbeta terapeutiskt eller benämna klasser som yogaterapi.

Gästföreläsare:

Christina Andersson Leg. Psykolog, Forskare, Compassion Mindset

 • Hur kroppsbaserade metoder, anpassad mindfulness och metoder från Compassion mindset kan fungera som stöd till vårdpersonal och andra som arbetar med trauma

 • Vad är sekundärt trauma?

 • Hur påverkar vår uppväxt och omgivning oss

 • Vad är generationstrauma kommunalt trauma?

 • Epigenetik

 • Gynnsamma avslappningstekniker

 • Mudra & Yapa- Yoga i händerna

 • Tekniker för känslomässig reglering

 • Enkla metoder som kan användas på pausen i arbetet

 • Compassion Mindset med Christina Andersson

Plats: Digitalt via zoom 

Plats: Sjöängens kulturhus, Askersund

Lördag- Söndag

Tid: 09-13

Kursmaterial tillkommer med en avgift på 250 kr.

Utbildare: Josefin Wikström

Anmälningsavgift: 1000 kr 

Anmälan: josefin@prisonyoga.org

Pris:

2600 kr

_C4A0811.JPG

STÖD VID MISSBRUKSBEHANDLING OCH SJÄLVSKADEBETEENDEN

10-11/4-2021

Kroppsbaserade metoder och mindfulness som stöd vid missbruksbehandling. Trauma, självskadebeteenden och ätstörningar.

Traumaanpassad yoga och Mindfulness som stöd vid missbruksbehandling, självskadebeteenden och ätstörningar.

Lär dig enkla somatiska och mindfulnessbaserade metoder och få tillgång till korta inspelningar digitalt.

Kursen ger inte behörighet att arbeta terapeutiskt eller benämna klasser som yogaterapi.

Gästföreläsare: Stina Gustafsson Dahan, Leg. Fysioterapeut. Kroppsbaserade metoder som stöd vid självskadebeteenden och ätstörningar. (Läs mer under fliken OM OSS)

 • Hur kroppsbaserade metoder och anpassad mindfulness kan fungera som stöd till annan behandling

 • Teori- Trauma, Missbruk som hanteringsmekanism

 • Fördjupning hjärnans synapser och neurobiologi

 • Biologi och teori

 • Mindfulness som stöd i din roll som terapeut eller behandlingspersonal

 • Tekniker för känslomässig reglering

 • Enkla metoder som kan användas i terapirummet

 • Aktuell forskning

Plats: Digitalt via zoom 

Plats: Sjöängens kulturhus, Askersund

Lördag- Söndag

Tid: 09-13

Kursmaterial tillkommer med en avgift på 250 kr.

Utbildare: Josefin Wikström

Anmälningsavgift: 1000 kr 

Anmälan: josefin@prisonyoga.org

Pris:

2600 kr

_C4A0840.JPG

STÖD VID MISSBRUKSBEHANDLING OCH SJÄLVSKADEBETEENDEN

01/19 - 01/23

 Kroppsbaserade metoder och mindfulness som stöd för kvinnor som upplevt trauma

Traumaanpassad yoga och Mindfulness som stöd för kvinnors hälsa.

Lär dig enkla somatiska och mindfulnessbaserade metoder och få tillgång till korta inspelningar digitalt.

Kursen ger inte behörighet att arbeta terapeutiskt eller benämna klasser som yogaterapi.

Gästföreläsare:

Frida Trönnberg- Förlossningstrauma, Grundare Helt Underliv. (Läs mer under fliken OM OSS)

 • Hormonella förändringar

 • Kvinnor och PTSD

 • Sexuellt trauma

 • Förlossningstrauma

 • Gynnsamma övningar för bäckenbottenskador

 • Yoga för menstruationssmärtor

 • TAY- före/efter födsel

 • Enkla tekniker och gynnsamma program

 • Aktuell forskning

 • Kontraindikationer och försiktighet

Plats: Digitalt via zoom 

Plats: Sjöängens kulturhus, Askersund

Lördag- Söndag

Tid: 09-13

Kursmaterial tillkommer med en avgift på 250 kr.

Utbildare: Josefin Wikström

Anmälningsavgift: 1000 kr 

Anmälan: josefin@prisonyoga.org

Pris:

2600 kr

_C4A0899.JPG

YOGA, MINDFULNESS OCH KROPPSBASERADE METODER SOMSTÖD VID SEKUNDÄRT TRAUMA

01/19 - 01/23

Kroppsbaserade metoder och Compassion mindset som stöd vid Sekundärt Trauma.

Traumaanpassad yoga, Mindfulness och Compassion Mindset som stöd vid sekundär traumatisering.

Lär dig enkla somatiska och mindfulnessbaserade metoder och få tillgång till korta inspelningar digitalt.

Kursen ger inte behörighet att arbeta terapeutiskt eller benämna klasser som yogaterapi.

Gästföreläsare:

Christina Andersson Leg. Psykolog, Forskare, Compassion Mindset

 • Hur kroppsbaserade metoder, anpassad mindfulness och metoder från Compassion mindset kan fungera som stöd till vårdpersonal och andra som arbetar med trauma

 • Vad är sekundärt trauma?

 • Hur påverkar vår uppväxt och omgivning oss

 • Vad är generationstrauma kommunalt trauma?

 • Epigenetik

 • Gynnsamma avslappningstekniker

 • Mudra & Yapa- Yoga i händerna

 • Tekniker för känslomässig reglering

 • Enkla metoder som kan användas på pausen i arbetet

 • Compassion Mindset med Christina Andersson

Plats: Digitalt via zoom 

Plats: Sjöängens kulturhus, Askersund

Lördag- Söndag

Tid: 09-13

Kursmaterial tillkommer med en avgift på 250 kr.

Utbildare: Josefin Wikström

Anmälningsavgift: 1000 kr 

Anmälan: josefin@prisonyoga.org

Pris:

2600 kr

Rörelse, gemenskap, medveten närvaro, egenkraft,
självreglering och avslappning.

Kroppsbaserade interventioner har fått ett växande stöd och evidens inom hälso- och sjukvård för klienter som lider av olika psykiatriska svårigheter så som trauma, ångest, depression och posttraumatisk stress.

I den här utbildningen får du kunskaper om hur yogans kombinerade metoder kan bidra till ökad affektreglering, reducera muskelspänningar samt stärka nervsystemet.

Du kommer att få lära dig traumaanpassad metodik och hur du skapar trygga stressreducerande yogaklasser för dina deltagare och klienter.

logo 1.jpg

"Mitt liv har alltid varit kaos sedan jag föddes, farsan som slog morsan, droger och våld. Jag har alltid haft ångest och svårt med skolan och relationer. Tack vare yogan varje vecka så sover jag bättre och kan kontrollera mitt humör. Det känns som jag äntligen har landat i mig själv och som att jag har båda fötterna på jorden. Jag känner mig hoppfull för framtiden och vill förändra mitt liv." -Manlig deltagare

Traumaanpassad Yoga Sverige (TAY)

Traumaanpassad Yoga Sverige är en yogaform som tagits fram som ett tryggt komplement för personer som vill utöva yoga och som har diagnostiserats med PTSD. 

 Josefin Wikström som är grundare till Traumaanpassad Yoga Sverige samarbetar  under 2021 med Brittiska Kriminalvården där hon utvecklat ett traumaanpassat yogaprogram för kvinnliga anstalter och utbildar personal i samarbete med Prison Yoga Project.

Våra program är efterfrågade och etablerade inom många verksamheter i Sverige och internationellt.

Vi finns bland annat inom Rättspsykiatrin, Statens institutionsstyrelse- Region Väst, Tian gruppen Humanas HVB-hem samt organisationer och institutioner som arbetar med traumabehandling. Internationellt finns programmen i anstalter och institutioner i USA, Mexico, Europa och Israel. Personalutbildningar, program och föreläsningar anpassas efter verksamhetens behov. 

Syftet med Traumaanpassad Yoga Sverige (TAY) är att ge yogalärare samt personer som arbetar inom vårdande yrken och som vill ha med yoga i sin verksamhet kunskaper att arbeta med trygga beprövade metoder. Utbildningen ger även praktiska redskap för hur man hanterar starka känslomässiga reaktioner i klassen samt betonar vikten av egenvård och återhämtning.

Metoderna som används grundas på forskningsbaserade interventioner som rekommenderas av framstående institut gällande yoga som komplementär behandling. (se länkar längst ned) Metoderna baseras även på svenska kontrollerade randomiserade forskningsstudien på yogans effekter i anstaltsmiljö som påvisade att efter tio veckors yoga, nittio minuter en dag i veckan var deltagarna mindre stressade, sov bättre, hade ett ökat psykiskt och känslomässigt välbefinnande, var mindre aggressiva, rapporterade mindre självskadebeteende och antisocialt beteende samt presterade bättre på datoriserade uppmärksamhets- och impulsivitetstest. (Kerekes, Sfendla 2016, 2018) 

Yoga påverkar nervsystemet, i utbildningarna får du lära dig hur hur klasserna anpassas för att inte riskera förvärrade symptom vid PTSD och andra psykiatriska diagnoser.

Metoden syftar inte att fungera som behandlande, men kan fungera som symptomlindring genom att deltagarna får lära sig gynnsamma metoder för hantering av stressrelaterad problematik så som ångestsymptom, sömnproblematik och även depressiva tillstånd.

Utbildningar för sjukvårdspersonal och institutioner (T-TAY)

Terapeutisk Traumaanpassad Yoga (T-TAY), rörelse och anpassad mindfulness. Utbildningar för instutioner och vårdpersonal med enkla trygga program som stöd till annan behandling vid psykiatriska sjukdomstillstånd, digitalt stöd och utbildningsmaterial som terapeutiskt stöd vid enskilda samtal och i vårdprocessen.

För ytterligare information se: Vård & Instutioner

Läs mer om våra pågående forskningsprojekt tillsammans med Professor Nora Kerekes och Högskolan Väst här: www.sisyoga.se

Länkar, forskning och institut: 

Tidigare och pågående forskning: www.sisyoga.se

Länkar: www.themindedinstitute.com, www.traumasenstiveyoga.com, www.traumareserachfoundation.org, www.prisonyoga.org, www.yogainhealthcarealliance.com, https://connects.catalyst.harvard.edu/Profiles/display/Person/59415

Uppdragsgivare och samarbeten
HMPPS-SMALL-BLACK.png
riselogo-retina.png
Unknown.png
ös.png
Landstinget-Dalarna-projektledare-testle
NORRLAND.png
humana_2nd_logo_rgb.png
Dans-för-Hälsa-logo_transparent-bg.png
social.png
BARNYOGA_LOGO_NY_BarnYoga_GOLD-1.png
YogaLeela-Logo-300.png
Yogobe_logo_RGB_blue-e1516278219878.png
logo.png

Trauma

Research

Foundation

logo@2x.png
2nd Chance Stödboende.png
jag 1.jpg

Kontakt:

Josefin Wikström, grundare av Traumaanpassad yoga (TAY)

Josefin Wikström är grundare av Traumaanpassad yoga (TAY) i Sverige och är utbildad vid och har ett nära samarbete med tidigare Trauma Centre in Boston , nuvarande Trauma Research Foundation. Hon är även licensierad behandlare inom den evidensbaserade metoden Trauma Sensitive Yoga TCTSY-F och licensierad erfaren yogalärarutbildare (e-RYT 500), samt lic. yogaterapeut för arbete inom vården och psykiatrin av brittiska The Minded Institute som samarbetar med NHS. Hon är en del av The Trauma Research Foundations terapeutiska allians. I Sverige samarbetar Traumaanpassad Yoga (TAY) med Nora Kerekes, Professor i medicinsk vetenskap (psykiatri), Doktor i neurovetenskap vid Högskolan Väst i ett flertal pågående forskningsprojekt gällande den traumaanpassade yogans effekter.

Se mer under: OM OSS.

TCTSY-F, e-RYT 500, YACEP, RCYT, Yoga therapy for the mind

Mail: josefin@prisonyoga.org Mobil: 0046 704211766

Pågående forskningsprojekt: www.sisyoga.se

PrisonYoga project: www.prisonoga.org

Featured in:

mid-day_logo_1200x1200.png
yw_logo_black.png
logos-US_hero-blk.jpg
YFD.png
mmo3jmeincfsmdvbhksq.jpg.png
512x512bb.jpg